Súlyos sebezhetőségre figyelmeztet a Fortinet Az orosz Turla hackercsoport támadhatta meg az egyik európai külügyminisztériumot Orosz állami hackerek forráskódokat lophattak el a Microsofttól Mi az a Ransomware-as-a-Service? 110 milliós bírságot kapott a KRÉTA meghekkelt fejlesztője Szoftverengedélyezési folyamat – Kiberbiztonsági ellenőrzőlista Letartóztatták a LockBit néhány tagját, kiadtak egy dekriptáló szoftvert Broken Object Level Authorization sérülékenység javítása, megelőzése A titkosított Signal üzenetküldő bevezetet a felhasználóneveket Információbiztonság vs. kiberbiztonság Felhőalapú kiberbiztonsági tanácsadás és audit Kiberbiztonsági partnerprogram CVSS: Common Vulnerability Scoring System Sérülékenységvizsgálat, penetrációs teszt és red teaming jellemzői Session Hijacking sérülékenység javítása, megelőzése Kövessen Minket LinkedInen is!

Random hacking tips for beginners

 1. Start with the OWASP Top 10 vulnerabilities and focus on those.
 2. Keep up to date with the latest vulnerabilities and exploitation techniques.
 3. Look for subdomains and hidden endpoints that are not well known.
 4. Test for cross-site scripting (XSS) and cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities.
 5. Use burp suite or similar tools to intercept and modify requests.
 6. Try to bypass client-side validations and look for server-side vulnerabilities.
 7. Check for open redirects and unauthorized access to sensitive data.
 8. Test for SQL injection and other database-related vulnerabilities.
 9. Pay attention to HTTP headers, such as "X-XSS-Protection" and "X-Content-Type-Options".
 10. Check for vulnerabilities in third-party components, such as plugins and libraries.
 11. Use tools such as DirBuster to find hidden directories and files.
 12. Use tools such as nmap to scan for open ports and services.
 13. Try to identify and exploit vulnerabilities in software versions that are no longer supported.
 14. Look for weak passwords and password reset mechanisms.
 15. Check for weak cryptography, such as weak ciphers or insufficient key lengths.
 16. Use tools such as Metasploit to automate the exploitation process.
 17. Look for vulnerabilities in session management, such as session fixation and session hijacking.
 18. Check for vulnerabilities in error handling, such as stack traces and debugging information.
 19. Test for vulnerabilities in file upload mechanisms, such as file inclusion or command execution.
 20. Look for vulnerabilities in web application firewalls (WAFs).
 21. Check for security misconfigurations, such as directory listing or insecure file permissions.
 22. Use tools such as Whois to gather information about the target.
 23. Try to find and exploit vulnerabilities in mobile applications.
 24. Look for vulnerabilities in single sign-on (SSO) systems.
 25. Check for vulnerabilities in cloud infrastructure, such as misconfigured S3 buckets.
 26. Use tools such as Shodan to find internet-connected devices and gather information about them.
 27. Look for vulnerabilities in web services, such as REST APIs.
 28. Check for vulnerabilities in virtual private networks (VPNs) and remote access systems.
 29. Use tools such as sqlmap to automate SQL injection attacks.
 30. Look for vulnerabilities in load balancers and content delivery networks (CDNs).
 31. Check for vulnerabilities in email systems, such as SPAM filters and email forwarding.
 32. Use tools such as Wireshark to analyze network traffic.
 33. Look for vulnerabilities in content management systems (CMSs), such as WordPress and Drupal.
 34. Check for vulnerabilities in DNS servers and domain registrars.
 35. Use tools such as John the Ripper to crack passwords.
 36. Look for vulnerabilities in network protocols, such as TCP/IP and DNS.
 37. Check for vulnerabilities in source code management systems, such as Git and SVN.
 38. Use tools such as hping to test firewall configurations and perform network scans.
 39. Look for vulnerabilities in web servers, such as Apache and IIS.
 40. Check for vulnerabilities in network-attached storage (NAS) devices and file servers.
 41. Use tools such as Nmap to map out network topologies and identify live hosts.
 42. Look for vulnerabilities in authentication systems, such as LDAP and Kerberos.
 43. Check for vulnerabilities in hypervisors, such as VMware and Xen.
 44. Look for vulnerabilities in encryption systems, such as SSL and TLS.
 45. Check for vulnerabilities in hardware, such as routers and switches.
 46. Use tools such as Telnet to test remote access to systems.
 47. Look for vulnerabilities in cloud-based services, such as AWS and Azure.
 48. Check for vulnerabilities in Internet of Things (IoT) devices.
 49. Use tools such as OWASP ZAP to perform automated security testing.
 50. Look for vulnerabilities in backup systems, such as tapes and disk images.
 51. Check for vulnerabilities in virtualization systems, such as VirtualBox and Hyper-V.
 52. Use tools such as Charles to debug HTTP requests and responses.
 53. Look for vulnerabilities in big data systems, such as Hadoop and Spark.
 54. Check for vulnerabilities in data storage systems, such as databases and file systems.
 55. Use tools such as Aircrack-ng to perform wireless network assessments.
 56. Look for vulnerabilities in email encryption systems, such as PGP and S/MIME.
 57. Check for vulnerabilities in software as a service (SaaS) platforms, such as Salesforce and Dropbox.
 58. Use tools such as Nessus to perform vulnerability scans.
 59. Look for vulnerabilities in containerization systems, such as Docker and Kubernetes.
 60. Check for vulnerabilities in supply chain management systems, such as procurement and logistics.
 61. Use tools such as Postman to test and debug APIs.
 62. Look for vulnerabilities in video conferencing systems, such as Zoom and Microsoft Teams.
 63. Check for vulnerabilities in project management systems, such as Asana and Trello.
 64. Use tools such as OpenVAS to perform vulnerability scans.
 65. Look for vulnerabilities in identity and access management systems, such as Active Directory and Okta.
 66. Check for vulnerabilities in content delivery networks (CDNs), such as Cloudflare and Akamai.
 67. Use tools such as OWASP Juice Shop to practice ethical hacking and identify vulnerabilities.
 68. Look for vulnerabilities in search engines, such as Google and Bing.
 69. Check for vulnerabilities in video streaming systems, such as YouTube and Netflix.
 70. Use tools such as OWASP OWTF to perform full-spectrum assessments.
 71. Look for vulnerabilities in domain name systems (DNS), such as registrars and resolvers.
 72. Check for vulnerabilities in remote desktop protocols (RDP), such as Microsoft Remote Desktop and VNC.
 73. Use tools such as OWASP WebScarab to analyze web application traffic.
 74. Look for vulnerabilities in wireless networks, such as Wi-Fi and Bluetooth.
 75. Check for vulnerabilities in virtual private networks (VPNs), such as OpenVPN and PPTP.
 76. Use tools such as OWASP ZED Attack Proxy (ZAP) to find security flaws in web applications.
 77. Look for vulnerabilities in instant messaging systems, such as WhatsApp and Telegram.
 78. Check for vulnerabilities in e-commerce platforms, such as Magento and Shopify.
 79. Use tools such as OWASP DefectDojo to manage vulnerability reports and track remediation efforts.
 80. Look for vulnerabilities in voice over IP (VoIP) systems, such as Skype and Slack.
 81. Check for vulnerabilities in document management systems, such as SharePoint and Google Drive.
 82. Use tools such as OWASP OWTF to perform advanced web application assessments.
 83. Look for vulnerabilities in email clients, such as Microsoft Outlook and Gmail.
 84. Look for vulnerabilities in payment systems, such as PayPal and Stripe.
 85. Check for vulnerabilities in chatbots, such as Facebook Messenger and Slackbot.
 86. Use tools such as OWASP WebGoat to practice identifying and exploiting security vulnerabilities.
 87. Look for vulnerabilities in online marketplaces, such as Amazon and eBay.
 88. Check for vulnerabilities in internet service providers (ISPs), such as Comcast and AT&T.
 89. Use tools such as OWASP ZAP to automate security testing and find vulnerabilities in real-time.
 90. Look for vulnerabilities in mobile device management (MDM) systems, such as AirWatch and MobileIron.
 91. Check for vulnerabilities in customer relationship management (CRM) systems, such as Salesforce and Zoho.
 92. Use tools such as OWASP ModSecurity to protect web applications from attacks.
 93. Look for vulnerabilities in digital rights management (DRM) systems, such as FairPlay and PlayReady.
 94. Check for vulnerabilities in blockchain systems, such as Bitcoin and Ethereum.
 95. Use tools such as OWASP Web Application Firewall (WAF) to defend against attacks on web applications.
 96. Look for vulnerabilities in virtual reality (VR) and augmented reality (AR) systems.
 97. Check for vulnerabilities in smart home devices, such as Amazon Echo and Google Home.
 98. Use tools such as OWASP Top 10 Proactive Controls to implement best practices for web application security.
 99. Look for vulnerabilities in web analytics systems, such as Google Analytics and Adobe Analytics.
 100. Check for vulnerabilities in content management systems (CMS), such as WordPress and Drupal.
 101. Use tools such as OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) to evaluate the security of web applications.
 102. Look for vulnerabilities in online forums and communities, such as Reddit and Stack Exchange.
 103. Check for vulnerabilities in mobile payment systems, such as Apple Pay and Google Wallet.
 104. Use tools such as OWASP Security Knowledge Framework (SKF) to improve the overall security posture of web applications.
 105. Look for vulnerabilities in online project management tools, such as Asana and Trello.
 106. Check for vulnerabilities in electronic signature systems, such as DocuSign and Adobe Sign.
 107. Use tools such as OWASP Threat Dragon to create and manage threat models for web applications.
 108. Look for vulnerabilities in online booking systems, such as Expedia and .http://Booking.com
 109. Check for vulnerabilities in video editing systems, such as Adobe Premiere and Final Cut Pro.
 110. Use tools such as OWASP AppSensor to detect and respond to attacks on web applications.
 111. Look for vulnerabilities in HR management systems, such as ADP and Workday.
 112. Check for vulnerabilities in e-learning systems, such as Coursera and Udemy.
 113. Use tools such as OWASP Security Principles to guide the development of secure web applications.
 114. Look for vulnerabilities in online tax preparation systems, such as TurboTax and H&R Block.
 115. Check for vulnerabilities in geographic information systems (GIS), such as ESRI and QGIS.
 116. Use tools such as OWASP DevSlop to improve the security of DevOps processes.
 117. Look for vulnerabilities in online voting systems, such as Voatz and West Fork.
 118. Check for vulnerabilities in online legal document preparation systems, such as LegalZoom and Rocket Lawyer.
 119. Use tools such as OWASP Security Review Guidelines to review the security of web applications.
 120. Look for vulnerabilities in online photo and video storage systems, such as Google Photos and Dropbox.
 121. Check for vulnerabilities in online auction systems, such as eBay and Craigslist.
 122. Use tools such as OWASP Mobile Security Testing Guide to test the security of mobile applications.
 123. Look for vulnerabilities in online appointment scheduling systems, such as Calendly and Acuity.
 124. Check for vulnerabilities in telemedicine systems, such as Teladoc and Doctor on Demand.
 125. Use tools such as OWASP Cheat Sheet Series to quickly reference important security concepts.
 126. Look for vulnerabilities in online appointment booking systems, such as OpenTable and Yelp.
 127. Check for vulnerabilities in online marketing automation systems, such as Marketo and Pardot.
 128. Use tools such as OWASP Mobile Application Verification Standard (MASVS) to verify the security of mobile applications.
 129. Look for vulnerabilities in online health and wellness systems, such as MyFitnessPal and Fitbit.
 130. Check for vulnerabilities in online event management systems, such as Eventbrite and Bizzabo.
 131. Use tools such as OWASP Enterprise Security API (ESAPI) to build secure web applications.
 132. Look for vulnerabilities in online invoicing systems, such as FreshBooks and QuickBooks.
 133. Look for vulnerabilities in online customer support systems, such as Zendesk and Freshdesk.
 134. Check for vulnerabilities in online identity and access management (IAM) systems, such as Okta and OneLogin.
 135. Use tools such as OWASP DefectDojo to track and manage security vulnerabilities.
 136. Look for vulnerabilities in online data backup and recovery systems, such as Backblaze and Carbonite.
 137. Check for vulnerabilities in online surveys and feedback systems, such as SurveyMonkey and Typeform.
 138. Use tools such as OWASP Hacking Playground to practice real-world hacking techniques.
 139. Look for vulnerabilities in online document sharing and collaboration systems, such as Google Docs and Dropbox Paper.
 140. Check for vulnerabilities in online social media management systems, such as Hootsuite and Buffer.
 141. Use tools such as OWASP Testing Guide to test the security of web applications.
 142. Look for vulnerabilities in online human resources (HR) systems, such as Workday and ADP.
 143. Check for vulnerabilities in online travel booking systems, such as Expedia and .http://Booking.com
 144. Use tools such as OWASP Password Storage Cheat Sheet to implement secure password storage practices.
 145. Look for vulnerabilities in online investment management systems, such as Robinhood and E-Trade.
 146. Check for vulnerabilities in online expense tracking and reimbursement systems, such as Concur and Expensify.
 147. Use tools such as OWASP Input Validation Cheat Sheet to implement secure input validation practices.
 148. Look for vulnerabilities in online legal research systems, such as LexisNexis and Westlaw.
 149. Check for vulnerabilities in online time tracking and invoicing systems, such as Toggl and FreshBooks.
 150. Use tools such as OWASP Cross-Site Scripting (XSS) Prevention Cheat Sheet to prevent XSS attacks.
 151. Look for vulnerabilities in online task management systems, such as Asana and Trello.
 152. Check for vulnerabilities in online recruiting and job search systems, such as LinkedIn and Indeed.
 153. Use tools such as OWASP Cross-Site Request Forgery (CSRF) Prevention Cheat Sheet to prevent CSRF attacks.
 154. Look for vulnerabilities in online budgeting and financial planning systems, such as Mint and Personal Capital.
 155. Check for vulnerabilities in online email marketing systems, such as Mailchimp and Constant Contact.
 156. Use tools such as OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide to implement secure coding practices.
 157. Look for vulnerabilities in online fundraising and donation systems, such as GoFundMe and GiveLively.
 158. Check for vulnerabilities in online real estate management systems, such as Zillow and Redfin.
 159. Use tools such as OWASP Unvalidated Redirects and Forwards Prevention Cheat Sheet to prevent unvalidated redirects and forwards.
 160. Look for vulnerabilities in online scheduling and booking systems, such as Calendly and Acuity.
 161. Check for vulnerabilities in online e-commerce systems, such as Shopify and Magento.
 162. Use tools such as OWASP Top 10 for .NET to understand the most common web application security risks for .NET applications.
 163. Look for vulnerabilities in online retail management systems, such as Square and Shopify.
 164. Check for vulnerabilities in online HR management systems, such as ADP and Workday.
Request for Quote